ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ศอ.7 รับการนิเทศงาน รอบที่ 2"

วันที่ 27 ก.ย. 2559
 

วันที่ 22 กันยายน 2559 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศติดตามงานกรมอนามัย ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รอบที่ 2 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เยี่ยมชมคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง Life Course Approach พร้อมมอบนโนบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416