ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมพิธีวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 15 ส.ค. 2559
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางผ่องศรี แสนไชยสุริยา รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416