ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"สิงหาคม รวมพลคนกินนมแม่"

วันที่ 9 ส.ค. 2559
 

 

                 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ "สิงหาคม รวมพลคนกินนมแม่" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ การมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่างในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน "วันแม่อุ่นใจ สานสายใยรักแห่งครอบครัว”

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416