ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
“ศอ.7 ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”

วันที่ 8 ส.ค. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดย นางสาวประทุม โพธิจินดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดย นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416