ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต

วันที่ 15 ก.ค. 2559
 

แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ แพทย์หญิงนงเยาว์ ประมุขกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต จำนวน 2 รุ่น วันที่ 11 และ12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ และห้องผู้ป่วยใน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก แก่ แพทย์พยาบาล ผู้เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็ก คณะทำงานโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มีผู้เข้าอบรมรวม 1 2 6 คน
การอบรมทั้ง 2 วัน ได้รับเกียรติจากแพทย์และพยาบาลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416