ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็ก ( Day Care ) ปี 59

วันที่ 12 ก.ค. 2559
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมผู้ปกครองเด็กสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Day Care) ได้รับเกียรติจาก นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ มอบเกียรติบัตร แก่สุดยอดคุณแม่นักอ่าน คุณลูกนักเล่า ประจำปี 59
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพฟันเด็ก โดย ทพญ.ปิยะนุช เอกก้านตรง และ เรื่อง โรคในเด็ก โดย นพ.นฤชิต ทักษ์โม้ และการแสดงความน่ารัก ความสามารถของเด็กๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่น
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416