ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"เด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ"

วันที่ 7 ก.ค. 2559
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการแถลงข่าว เรื่อง "เด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ" โดยเยี่ยมชมคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี และให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เรื่อง การรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 7 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416