ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 7 ก.ค. 2559
 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" "คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ดร.จริยา อินทรรัศมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกเชิงรุกให้ความรู้ เรื่องการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ณ หน่วยให้บริการต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งมีผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416