ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 เก็บพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 6 ก.ค. 2559
 

 
วันที่ 6 และ 10 มิถุนายน 2559 งานยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บขยะอิเลคทรอนิกส์ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำใช้ สัตว์พืชอาหาร อาหาร ตรวจวิเคราะห์หาสารโลหะหนัก โดยร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เก็บตัวอย่างครอบคลุมทั้งตำบล โดยเลือกตามประเภทสิ่งคัดแยกและมีกลุ่มอ่อนไหว โดยวิเคราะห์ที่ห้องlab ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมที่ลงพื้นที่ด้วยกันยังมีสิ่งแวดล้อมภาค10 และสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 และยังมีนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร และ นศ.ป.โท ป.เอก ลงพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยังได้ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องกิจการสะสมค้าของเก่า เพื่อควบคุมสถานประกอบการ(source) และทำแบบตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (checklist) ตอนนี้ร่างกฎหมายและร่าง checklist เสร็จแล้ว จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าสภา อบต. ในวันที่ 20 มิ.ย. 59 ต่อไป
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416