ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่ที่สุด"

วันที่ 17 มิ.ย. 2559
 

แพทย์หญิง กิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรบ ฟื้นฟูความรู้และทักษะบุคลากร เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก่ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็กรวม 100 คน โดยจัด 2 รุ่นๆ ละ 50 คน คือ วันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2559 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ตอบคำถาม รับรางวัลมากมาย

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416