ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
“ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด”

วันที่ 17 มิ.ย. 2559
 

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมการให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล การอบรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เรื่อง สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาระบบสืบพันธุ์ การคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด และการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ การตรวจภายใน การตรวจหลังคลอด การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านม อาการผิดปกติทางนรีเวช โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเขียนรายงานการให้บริการ และได้ฝึกใส่ห่วงอนามัย คนละ 2 - 5 ราย ฝังยาคุมกำเนิดคนละ 3 - 10 ราย ฝึกการตรวจห่วงอนามัย - การถอดห่วงอนามัย การถอดยาฝังคุมกำเนิด ตรวจมะเร็งปากมดลูก และ การตรวจเต้านม
 
 
 
 
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416