ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ7. ร่วมกิจกรรม CARE FOR HER และ อ่อนหวานต้านดัน

วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 

วันนี้ (10 มิ.ย.59) เวลา 09.00 นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CARE FOR HER และ กิจกรรมอ่อนหวานต้านดัน จัดโดย ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคในกลุ่มวัยทำงาน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็งปากมดลูก ณ เรือนจำกลางขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416