ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมด้วย ช่วยกิน เพื่อสุขภาพ

วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริโภคอาหาร ผลักดันให้เกิดสถานที่ที่เอื้อต่อการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ พัฒนาทักษะแกนนำให้เป็นต้นแบบด้านการรับประทานอาหาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากรภายในศูนย์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพระหว่างบุคลากรภายในศูนย์ฯ
กิจกรรมนี้จัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยสมาชิกชมรมได้ร่วมกันทำอาหารมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันกิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่น เบิกบาน แจ่มใส และอิ่มท้อง
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416