ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 องค์กรปลอดโฟม 100%

วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (วันนี้) เวลา 10.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2559 งานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี กิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดย นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธีฯ และเป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416