ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด"

วันที่ 7 มิ.ย. 2559
 

 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดโครงการอบรมการให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วย พยาบาล จากจังหวัดขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 26 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416