ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 มุ่งเน้นเด็กนักเรียนหุ่นดี สมส่วน

วันที่ 31 พ.ค. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องหลักเมือง โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เจริญเติบโตเต็มศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ 2 โรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 7 รวม 8 โรงเรียน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 60 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416