ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
มอบ"อนามัยใกล้ตัว"แก่ภาคีเครือข่าย ศอ.7

วันที่ 27 พ.ค. 2559
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยกลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ได้มอบหนังสือ "อนามัยใกล้ตัว” แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหนังสืออนามัยใกล้ตัวเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยคาดหวังว่าภาคีเครือข่ายจะนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน ในการจัดรายการวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตามกาลเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416