ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"เวชศาสตร์ชันสูตร ศอ.7 คุณภาพ"

วันที่ 27 พ.ค. 2559
 

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ที่มาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การดำเนินงานเวชศาสตร์ชันสูตรและงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมี นางมัทนี ชีวเสถียรชัย หัวหน้างานเวชศาสตร์ชันสูตร และ นางฐิตินันท์ จันเส หัวหน้างานรังสีวิทยา เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานและนำเยี่ยมชม หน่วยเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย์
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416