ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"คลินิกไร้พุงคุณภาพ ศอ.7"

วันที่ 26 พ.ค. 2559
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นพ. ชัยพร พรหมสิงห์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และคณะติดตามประเมินผล การดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมี พญ.กิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย นางพรรณภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ โดย นางเกตุแก้ว จินดาโรจน์ หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานและนำเยี่ยมชม คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ซึ่งบรรยากาศตลอดการตรวจเยี่ยมประเมินและเยี่ยมชมเป็นไปอย่างเป็นกันเองและได้รับคำชื่นชม และคำแนะนำจากทีมประเมินอย่างดีเยี่ยม

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416