ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"รองอธิบดีตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศอ.7 และ ศอ.8"

วันที่ 17 พ.ค. 2559
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศงานกรมอนามัย ได้ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 และดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องพุทธรักษา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รองอธิบดีกรมอนามัย ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมอนามัยในปีงบประมาณ 2559 และเยี่ยมชมคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น ได้แก่ คลินิกวัยรุ่น ห้องชันสูตร คลินิกฝากครรภ์ และคลินิกสุขภาพเด็กดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416