ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559

วันที่ 13 พ.ค. 2559
 
วันพยาบาลสากล
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้า OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพการพยาบาล บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ และระลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลพยาบาลที่มีผลงานเด่น ได้แก่ รางวัลคนดีศรีอนามัยดีเด่น ปี 2558 (นางนิภาพรรณ มณีโชติวงศ์), รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ (นางกัลยา ทองธีรกุล / น.ส.ระวิวรรณ รัตนปัญญา), พยาบาลที่ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในเวทีนานาชาติ (นางธัญลักษณ์ วัฒน์ศิริธรรม) และรางวัลพิธีกรดีเด่น (น.ส.วนิดา สิงห์บุราณ)/ชมนิทรรศการ การแสดงจากนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ การแสดงจากเด็กเล็ก สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เลือกซื้อสินค้า จากร้านสายธารน้ำใจ ศูนย์อนามัยที่ 7/บริการชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินค่า BMI และ วัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาเรื่องส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย และน้ำดื่มสมุนไพรจากเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น ฟรี..
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416