ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 "ปลูกฝังธรรมะ ตั้งแต่เยาว์วัย”

วันที่ 2 พ.ค. 2559
 
 
วันนี้ (2 พ.ค 59) สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เดย์แคร์) มีกิจกรรมเด็กดีมีธรรมะ ครั้งที่ 2/2559 วิทยากรปลูกฝังธรรมะแก่เด็ก โดย พระมหาโกมล คุณากโร พระนิสิตปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ และพระอาจารย์นิเทศพระนิสิตฯ พระทวี อภโย จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น บรรยายธรรมะในเรื่องความกตัญญู การรู้จักแบ่งปัน ประโยชน์ของการรักษาศีล และฝึกปฏิบัติธรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและน่ารักยิ่ง กิจกรรมนี้จะจัดเดือนละ 1 ครั้งทุกวันจันทร์ที่หนึ่งของเดือน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416