ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ขอนแก่น ส่งเสริมผู้บริหาร ไร้พุง ลดโรค

วันที่ 29 เม.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดย อาจารย์พรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและสร้างกระแสด้านสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานของหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย ด้วยเครื่อง INNER SCAN รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ และให้คำปรึกษา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559 มีผู้บริหารให้ความสนใจและรับบริการเป็นจำนวนมาก การจัดให้บริการครั้งนี้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยคาดหวังส่งเสริมให้องค์กรในจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรไร้พุง ลดโรค ซึ่งจะให้บริการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416