ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ชมรมฯผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู ปี 2559

วันที่ 20 เม.ย. 2559
 
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ โรงอาหารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ ประจำปี 2559
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น พิธีสงฆ์ ถวายผ้าป่าสามัคคี สวดไชยมงคลคาถา เจริญน้ำพระพุทธมนต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของที่ระลึก และอวยพรวันเกิดแก่สมาชิกชมรมฯ

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416