ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"กีฬาสานสัมพันธ์ รับวันสงกรานต์ ชาวศูนย์ 7 และ 8" ปี 2559

วันที่ 20 เม.ย. 2559
 
 
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน "กีฬาสานสัมพันธ์ รับวัน สงกรานต์ ชาวศูนย์ 7 และ 8" ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ลานรักษ์องค์กร รักษ์สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 และ 8 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในวันสงกรานต์ กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รับวันสงกรานต์ ซึ่งประกอบด้วย คณะสี 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง สีส้ม และสีฟ้า จัดแข่งกีฬา แชร์บอลประเพณีและกีฬามหาสนุก โดยการนำของ นายแพทย์ชนัตถ์ มาลัยกนก ประธานคณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 รวมทั้งศูนย์อนามัยที่ 8 และผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อศูนย์อนามัยที่ 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน บรรยากาศ เต็มไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนาน เบิกบานใจ
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416