ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 เม.ย. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงข้อมูลโปรแกรม โครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น โดย นางทัศนีย์ รอดชมภู รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการลงข้อมูลและชี้แจงการลงข้อมูลโปรแกรม โครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น แก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ คลินิกฝากครรภ์ นักเทคนิคการแพทย์ จากโรงพยาบาลชุมชน และคณะทำงานโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
คาดว่าการประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ให้มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416