ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่ 18 เม.ย. 2559
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ เป็นประธานงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 500 คน โดยกำหนด Theme การจัดงาน คือ เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ
ในงานนี้คลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรับตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดงานด้วยความคึกคัก

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416